×
×
دفتر مرکزی

اصفهان، خیابان جی، ابتدای خیابان پروین، مجتمع تجاری بزرگمهر، شرکت دادآتش سپاهان

03132271135

09131142482

sale@dadatash.ir

کارگاه

اصفهان، اتوبان فرودگاه، منطقه صنعتی خلیج فارس، پلاک 79، شرکت دادآتش سپاهان

03135776282

09131142482

info@dadatash.ir

سیستم اعلام حریق

شستی اعلام حریق دستی

شستی اعلام حریق دستی

دیتکتور دودی فتوالکتریک متعارف

دیتکتور دودی فتوالکتریک متعارف

دیتکتور ترکیبی دود و حرارت

دیتکتور ترکیبی دود و حرارت

دیتکتور حرارتی متغیر متعارف

دیتکتور حرارتی متغیر متعارف

چراغ نشانگر RI9000

چراغ نشانگر RI9000