×
×
دفتر مرکزی

اصفهان - خیابان لاهور - نبش مبارزان غربی - مجتمع تجاری لاهور - طبقه همکف

32299232 - 031   فکس:   32506209- 031

09131142482

info@dadatash.ir

کارگاه

اصفهان، اتوبان فرودگاه، منطقه صنعتی خلیج فارس، پلاک 79، شرکت دادآتش سپاهان

03135776282

09131142482

info@dadatash.ir

سیستم اعلام حریق

شستی اعلام حریق دستی

شستی اعلام حریق دستی

دیتکتور دودی فتوالکتریک متعارف

دیتکتور دودی فتوالکتریک متعارف

دیتکتور ترکیبی دود و حرارت

دیتکتور ترکیبی دود و حرارت

دیتکتور حرارتی متغیر متعارف

دیتکتور حرارتی متغیر متعارف

چراغ نشانگر RI9000

چراغ نشانگر RI9000

x