×
×
دفتر مرکزی

اصفهان - خیابان لاهور - نبش مبارزان غربی - مجتمع تجاری لاهور - طبقه همکف

32299232 - 031   فکس:   32506209- 031

09131142482

info@dadatash.ir

کارگاه

اصفهان، اتوبان فرودگاه، منطقه صنعتی خلیج فارس، پلاک 79، شرکت دادآتش سپاهان

03135776282

09131142482

info@dadatash.ir

جعبه آتش نشانی

جعبه فولادی دوطبقه P1093-222

جعبه فولادی دوطبقه P1093-222

جعبه فولادی دوطبقه P1070-222

جعبه فولادی دوطبقه P1070-222

جعبه فولادی تک کابینP1090-111

جعبه فولادی تک کابینP1090-111

جعبه دو طبقه درب و قاب استیل P2193-2222

جعبه دو طبقه درب و قاب استیل P2193-2222

جعبه فولادی دو کابین

جعبه فولادی دو کابین

جعبه دو کابین درب و قاب استیل

جعبه دو کابین درب و قاب استیل

جعبه تک کابین درب و قاب استیل

جعبه تک کابین درب و قاب استیل

x